Kişisel Blog
Yolunu Kaybedip Dünyaya Düşmüş Bir Serdengeçti

İdeolojik Gruplar İnsan Beynini Nasıl Yıkıyor?


Her ideolojik grup kendine, varlığını sürdürecek, ispatlayacak, fikrini yaygınlaştıracak kullar (militanlar) arar. Peki sıradan insanlardan birer köle yaratan bu ideolojik gruplar bu işi nasıl beceriyorlar. Aslında cevabı karmaşık gibi gözükse de çok basit. Sağ olsun sol olsun tüm ideolojik gruplar bu işi klasik beyin yıkama teknikleriyle gerçekleştiriyorlar. Bu tekniklerden birkaç tanesini anlatayım:

1- Beyni yıkanmak istenen grup arasında duygudaşlık yaratma
Nasıl olacak diyorsanız açıklayayım. Bu duygudaşlık grup üyelerinin dahil edildiği bir etkinlik vasıtasıyla yapılır genelde. Mesela grup üyeleri arasında bir halı saha maçı organize edilir. Ya da grup üyelerinin hepsinin ortaya koyduğu parayla yapılıp yenilen bir yemek olabilir bu. Ya da grup üyelerine ideolojik mesajlar verilen konser, tiyatro vs etkinlikler düzenlenir.

2- Kitap okutma
Evet yanlış anlamadınız, kitap okutma da bir beyin yıkama tekniği. Ama nasıl kitap bunlar? açıklayalım. İnsanı zihinsel olarak geliştirmek isteyen, dünyaya çok boyutlu bakmasını sağlayacak kitaplar değil, hatta karşıt görüş kitaplar bir günah gibi addedilir ve yasaklanır. Bu aşağılık beyin yıkayıcıları, beynini yıkamak istedikleri insanlara ideolojinin "fedakar kahramanlarının!" hayatlarının anlatıldığı kitaplar okuturlar. Maksatsa grup üyelerinin bu "fedakar kahramanlarla!" ideolojik bir bağdaşıklık kurmasıdır.

3-Aileden ve arkadaş çevresinden uzaklaştırma
Beyni yıkanmak istenen kişinin ailesi ve arkadaş çevresi beyin yıkamanın önündeki en büyük engellerdir. Çünkü beyni yıkanmak istenen insanın ailesi ve arkadaşlarıyla arasında yıllara dayanan bir güven ilişkisi vardır. Aile ve arkadaşlar arasında aklı başında biri çıkıp bu kişilere yanlış yolda olduğunu söyleyip onları bu beyin yıkama seanslarından alıkoyabilir. Bu alıkoyma beyni yıkanmak istenen bireyle bu kişiler arasında yıllardır süregelen güven bağı sayesinde gerçekleşir. Buna engel olmanın en iyi yolu beyni yıkanmak istenen bireyi aileden mümkün olduğu kadar uzaklaştırmaktır. Bu yüzden bu beyin yıkayıcı ideolojik gruplar kurbanlarını aile ve arkadaş çevresinden mümkün olduğu kadar soyutlamaya çalışır.

4- Kamplar, Geziler
Aslında bu etkinlikler de beyni yıkanmak istenen kurbanla grup arasında duygudaşlık yaratma kategorisinde yer alabilir ancak bu "kamp ve geziler" bu duygudaşlığın ileri safhasını teşkil eder. Yani kurban artık zihinsel olarak bu hilkat garibelerinin ağına düşmüştür. Kurban beyin yıkayıcılarının düzenlediği kamp-gezi organizasyonlarına gitmek için ailesi, arkadaşları, sevgilisi dair herkesi karşısına alabilir. Kurban "daha iyi bir dünya ideali" sarhoşluğuyla mest olacak ve bu mestlik beyin yıkayıcıları tarafından büyük bir simsarlıkla sömürülecektir.

Peki bir insandan, azılı bir militan yaratmaya çalışan bu aşağılık ideolojik grupların pençesinden çocuklarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı nasıl kurtarabiliriz? İnanın bu mesele üzerine çok düşündüm ama bunun çözümüne yönelik bir formül bulamadım. Ancak bir çözüm bulamadık diye yılacak, vazgeçecek değiliz. İnsanlar şimdiye kadar kanserin tedavisini bulamamışlar ancak edilgenliğe düşüp de vazgeçmemişler, devamlı bir çare aramışlar hatta hala arıyorlar. Biz de aramak zorundayız, topluma, insana, dünyaya karşı bir borç çünkü bu.

Peki ne yapabiliriz?
Tıpta şöyle bir kural vardır: "Bir hastalıktan kurtulmanın en iyi yolu o hastalığa hiç yakalanmamaktır." Yani tıp diyor ki siz o hastalığa karşı önlemlerinizi alırsanız, bu hastalığa hiç yakalanmazsınız bu da o hastalığı yok etmek için en iyi yoldur. Peki ne yapacağız? Önlem alacağız! Aslında insanlar bu ideolojik yapılanmaların içine hep sevgisizlikten kayıyor. Yani biz çocuğumuzu seveceğiz, ona bu sevgiyi göstereceğiz. Arkadaşımızı seveceğiz bu sevgiyi ona ispatlıyacağız. Sevgilimizi seveceğiz bu sevgiyi iliklerine kadar hissedecek. İşte o zaman bu aşağılık ideolojik yapılanmaların kralı gelse, o adi propaganda tekniklerinin cümlesini uygulasalar, gene de sevdiklerimizin zihnini ele geçiremezler.

 

 

 

                                                                                                                                    


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
mukemmel.tr.gg